• Ukraina

    Co warto wiedzie? przed wyjazdem na Ukrain?

    B?d?c na Ukrainie mo?na odczu?, ?e cofamy si? w czasie o jakie? 20 lat, przynajmniej ja tak si? czu?am. Ogl?daj?c nieraz stare filmy, czy fotografie Polski z tamtych lat i obecny krajobraz Ukrainy mo?na dostrzec podobie?stwo. Waluta. Obowi?zuje hrywna. Na…