Zanzibar

Co zobaczy? na Zanzibarze

Dom Freddiego Mercuryego
W mie?cie mo?na spotka? du?o przepi?knie zdobionych masywnych drzwi. Dlaczego wi?kszo?? z nich posiada jakie? wystaj?ce elementy lub kolce? Poniewa? dawniej u?ywano s?oni do wywarzania drzwi. Kolce i ostre elementy mia?y zapobiega? temu.

Nakupenda Beach

Prison Island

?wie?a ga?ka muszkato?owa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *